Vigtige dokumenter beslaglagt
 
- Rentolinforeningen arbejder på at få udleveret en række vigtige papirer, som formandens ex-mand har taget og hvis advokat nægter at udlevere til foreningen. Der er tale om referater fra møder og brevudveksling med advokater og eksperter, som nu forsøges anvendt til egen vindings skyld af ex.manden og derfor ikke kommer alle rentolinramte til gode som det er formandens erklærede ønske. Hun ønsker på denne måde at gøre opmærksom på situationen og håber at kunne lægge pres på modparten til at få udleveret de papirer foreningen har krav på.