----- Original Message -----
From: Peter Buntzen
To: niels.mulvad@kaasogmulvad.dk
Sent: Tuesday, January 12, 2010 10:33 PM
Subject: Nyhedsbrev fra Rentolinforeningen

 
Kære Niels Mulvad,
 
Jeg har netop set dig i Kontant og tænkte her har vi endelig en ildsjæl, der enten selv kan/vil hjælpe med at få sandheden om rentolinsagen frem eller kender en, der kan og tør tage udfordringen op. Som du kan se, har foreningen henvendt sig til SF og MCSforeningen for at få sat politisk fokus på denne snart glemte sag. For at give et hurtigt overblik i den meget komplekse og efterhånden ældre sag, vedlægger jeg nyhedsbrev fra Rentolinforeningen til din information.
 
Der er tidligere forsøgt at få både myndigheder, ministerier og politiske partier i tale, men udover en række artikler i BT for nogle år siden, er der ingen resultater opnået. Alle ansvarlige fortier situationens alvor og undlader at gå aktivt ind i sagen. Derfor henvender jeg mig til dig i håb om at høre positivt tilbage fra dig. Hvis du ikke selv vil tage sagen op, kender du måske en dygtig og modig research - miljøjournalist.
 
Med venlig hilsen
P.v.a. Rentolinforeningen
Peter Buntzen
 
----- Original Message -----
From: Peter Buntzen
To: redaktionen@mcsforeningen.dk
Sent: Wednesday, January 06, 2010 8:26 PM
Subject: Fw: Nyhedsbrev fra Rentolinforeningen

 
Efter aftale med Ellen Margrethe Christensen - til orientering.
 
----- Original Message -----
From: Peter Buntzen
To: sfkaqu@ft.dk
Sent: Tuesday, January 05, 2010 9:17 PM
Subject: Nyhedsbrev fra Rentolinforeningen

 
Kære Kamal,
 
På vegne af Ellen Margrethe Christensen, formand for Rentolinforeningen i Danmark, sender jeg til din orientering vedlagt seneste nyhedsbrev om de rentolinramtes situation i Danmark. Formanden har i dag sendt et brev til dig, hvor hun beder om at få et møde med dig, hvor hun vil præsentere dig for sagens sammenhæng og historik samt sikre deltagelse af nogle kompetente eksperter på området i håb om at nogen i dette land vil tage de rentolinramtes situation alvorligt og gøre noget effektivt for at komme til bunds i denne årelange ansvarsforflygtigelse fra både myndigheders og advokaters side. Problemet er overordnet, at de ramte ingen gennemslagskraft har haft, da foreningen drives af en gammel dame med sart helbred og ringe skolegang samt at mange af de rentolinramte ikke længere har hverken energi eller økonomi til at gøre noget ved deres ulykkelige situation. Derfor er der i den grad brug for at SF vil/kan gå ind i sagen.
 
Venlig hilsen
Peter Buntzen 

 


 


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.435 / Virus Database: 271.1.1/2685 - Release Date: 02/13/10 08:43:00