Nyt fra foreningen

Aktuelle retssager afbrudt.

De 2 aktuelle prøvesager, hvor kvitteringer på Rentolin ikke forefindes, berammet til domsforhandling ved Østre Landsret, er desværre blevet afbrudt midlertidigt.

Retssagerne skulle foregå over 9 dage mellem tirsdag d. 23 oktober 2007 og torsdag d. 8. november 2007 ved Østre Landsret, landsrettens 19. afdeling, Bredgade 42, 1250 København K.

Efter to en halv uges behandling i retten blev sagerne imidlertid afbrudt p.gr.af, at dr.med., lic.scient. Peder Wolkoff desværre blev erklæret inhabil, fordi han har været involveret i en sag mod Rentokil i Sverige for ca. 2 år siden.

Peder Wolkoff er et af hovedvidnerne i Rentolinsagerne, fordi han besidder en omfattende viden om kemiske stoffers påvirkning af mennesker. Han har sammen med dr.med. Philippe Grandjean udarbejdet en syns- og skønserklæring af 4. august 1999, (SK99) senere efterfulgt af en supplerende udtalelse, der opsummerer den information, der er fundet om fungicidet dichlofluanid (svampemiddel), som bl.a. findes i Rentolin.

Peder Wolkoff’s inhabilitet er nu anket til højesteret, og derfor har man været nødt til at afbryde retssagerne og afvente højesterets udtalelse om inhabiliteten. Der er rettet henvendelse til firmaet i Stockholm om, hvor meget han har været involveret i den svenske retssag.
 

 

Brev til miljøminister Connie Hedegaard vedr Rentolinsagen. 17.november 2007

Du ved godt hvem jeg er, du hilste på mig ved indvielsen af videncentret på gentofte amtssygehus. Du startede også din tale med at sige, at hvis det ikke var p.gr af den famøse retssag, havde vi ikke stået her.

Nu spørger jeg om, hvad vi rentolinramte, kan bruge den til. Når vi ringer til Jesper Elberling og spørger, hvem vi kan få til at undersøge de rentolinramte, får vi ingen hjælp. Før i tiden havde vi Søren Vesterhauge på Rigshospitalet, men nu er han på Hamlet, og nu er der ingen, der har råd til at blive undersøgt, det koster nemlig 1500,00 Kr.

Da Kristian Ege, Økologisk råd, sagde, at ramte mennesker skulle tælles i tusinder, og jeg talte dem i hundreder, var det min fantasi, der ikke kunne følge med.

I mange år har Miljøstyrelsen sagt, at man bare skulle vaske gulvet og lufte ud. Andre har fået at vide, at de skulle høvle gulvet af.

Som du sikkert ved, er sagen gået i stå i Østre Landsret, da vi ikke må bruge skønsmanden Wolkoff.

Jeg har personligt brugt 400.000,00 Kr. på retssagen, nu har jeg ikke flere penge. Jeg har lånt 20.000 Kr. i banken. Jeg skal betale vand, lys, varme og grundskyld, og så er jeg genhust af Odense kommune, med alle de udgifter der følger med. Min folkepension kan ikke klare ret meget andet end rugbrød og kartofler.

Men sådan er der mange andre, der også har det. Vi fik lavet nogle prøver hos Miljøkemi i Galten til 9.000,00 Kr., jeg sender dem med, så du kan se dem.

Vi sendte de samme ind til Miljøstyrelsen, så de kunne efterkontrollere det , men vi fik at vide, at de ikke havde flere penge, det var Lars.

Hvordan kommer jeg videre?? Jeg har ikke fået registreret alle de familier, der ringer og fortæller gruopvækkende historier om, hvordan de har fået ødelagt deres liv af Rentolin, ødelagt helbred, ødelagt hus, ødelagt økonomi. Der er så mange spørgsmål, at jeg ikke kan overskue det længere. Du kan godt fornemme at vi er ved at være desperate !!!

Med venlig hilsen
Ellen Margrete Christensen
Formand for Rentolinforeningen
Thorsgade 75 st.th. 5000 Odensen C
 

 

Odense den 14. oktober 2006

Retssager til oktober

Sagfører Bjarke Madsen har overfor en af de rentolinramte, hvis sag han kører, meddelt, at retssagerne omkring tingskade-erstatningerne efter hans bedste skøn først går i gang oktober eller november 2007. Efter hans mening, skal man ikke begynde på egen hånd at udskifte nogle ting, inden der har været syn og skøn. Og syn og skøns-mændene skal udpeges af retten. Han vil dog undersøge, om der kan blive enighed om at starte tidligere med syn og skøn – men det havde han ikke de store forhåbninger til, at modparten ville gå med til.
(nedskrevet efter diktat fra den rentolinramte)

Thormod Kaae

For nærmere oplysninger kontakt:
Advokat Bjarke Madsen, Nørregade 6, 3.sal , 1165 Kbh. K , Tlf. 33 13 42 42

 

Odense den 13. november 2004

Et vigtigt skridt i den rigtige retning !

Endelig har Rentolinforeningens arbejde resulteret i et synligt resultat. Regeringen og Folketingets Partier er enige om at indføre en statsgaranteret låneordning med rentetilskud til rentolinramte familier. I aftalen hedder det bl.a. :

-         Boligejere, der midlertidigt er fraflyttet deres helårsbolig på grund af anvendelsen af Rentolin indendørs, og

-         Boligejere, der ikke er fraflyttet, men hvor der foreligger en lægeerklæring om, at et familiemedlem har væsentlige helbredsmæssige gener, som ikke kan udelukkes at stamme fra indeklima­påvirkning (fra fx Rentolin).

Der ydes 13-årige lån, hvor de første 3 år er rente- og afdragsfri. Der fastsættes ingen maksimums beløbsgrænse for garanti- og rentetilskudstilsagnet. (se hele aftalen under linket ”Nyheder”)

Dette var første vigtige skridt på vejen til at få myndighederne råbt op og til at ville/kunne anerkende Rentolinsagens store problemstilling.

Foreningen vil fortsat arbejde på:

·        at få Rentolinen analyseret i alle dens varianter, og få beskrevet de sundhedsmæssige skadesvirkninger, som de enkelte stoffer kan bevirke

·        at få hele sygdomsproblematikken synliggjort og anerkendt af sundhedsvæsenet.

 

Ellen Margrethe Christensen

 

Nyt i Rentolinsagen 27 maj 2004

Håb for Rentolinofrene.
De mange ofre for træbeskyttelsesmidlet Rentolin får nu endelig en fremstrakt hånd fra et bredt flertal i Folketinget.

Flertal i Folketinget for hjælp til Rentolinramte
Pressemeddelelse fra miljøministeriet