Tilgængeligt skriftligt materiale

 

Klarhed over rentolinsagen

Nu er det for første gang i mange år lykkedes at skabe et videnskabeligt og
veldokumenteret overblik over den omfattende rentolinsag. Økologisk Råd har
netop udgivet et tema-hæfte "Kemikalier, miljø og sundhed", hvor
rentolinsagen
gennemgås systematisk fra de første prøvesager og frem til i dag.

I hæftet behandles bl.a. spørgsmålene: "Hvem har ansvaret for denne
katastrofe"
og "Hvad er det for et stof, der er årsag til alle sundhedsskaderne" ?

Tak til Økologisk Råd for dette vigtige arbejde!

Hæftet kan for et mindre beløb rekvireres ved henvendelse til Økologisk Råd,
Blegdamsvej 4 B, 2200 København N, Tlf.: 3315 0977, info@ecocouncil.dk

Ligeledes kan hæftet hentes gratis på www.ecocouncil.dk, hæftet kan downloades
direkte som pdf-fil ved at klikke her