Skrivelser fra foreningen

Skrivelse til Miljøstyrelsen d. 5. aug 2004

Anbefalinger fra MCS-arbejdsgruppen  vedr. oprettelse af et evt. MCS-videncenter

Referat af 1. møde i arbejdsgruppen vedr. evt. oprettelse af et MCS-center

Foreningens bemærkninger til Arbejdsgruppens redegørelse af 24. september 2004