Foreningen for rentolinramte i Danmark

Nyhedsbrev november

 

Til alle rentolinramte

Det er glædeligt at foreningen allerede i sin korte levetid har opnået gode resultater med sit arbejde.

Lad mig blot nævne de gange det er lykkedes foreningen at få kommunerne til at ændre praksis på en række væsentlige områder. Det drejer sig om genhusning, som nu er blevet accepteret som et krav kommunerne skal opfylde for at følge loven, og det samme gælder ejendomsskatten, der ikke længere kan opkræves, når man ikke bor i sit hus. Derudover har foreningen skabt kontakt til medierne og fået artikler i flere aviser, radioudsendelser med bl.a. indeklimaeksperten professor Volkoff, som stod bag skønsrapporten, der dannede baggrund for dommene i de 6 prøvesager.

Foreningen har kontakt med ledende amtspolitikere og lokale politikere samt ildsjæle inde på Christiansborg, der oplever Rentolinsagen som meget alvorlig og ønsker at hjælpe de ramte.

Anni Svanholt fra SF har på foranledning af foreningen stillet folketingets miljøudvalg en række vigtige spørgsmål, som vi nu afventer svar på.

 

Alle disse resultater er opløftende, men for at få politikere og myndigheder til at anerkende situationens alvor og det reelle omfang af skaderne skal der endnu mere fokus på problemerne.

Foreningen arbejder i øjeblikket på at planlægge en høring med eksperter og politikere.

Rentolin er giftigt

Foreningen modtager flere henvendelser som viser at det ikke blot er myndigheder og læger, der mangler viden om hvor farligt Rentolin er. Også flere af de rentolinramte er ikke klar over hvordan Rentolinet virker på helbred og omgivelser.

Efter advokatselskabets seneste cirkulæreskrivelse til alle rentolinklienter, hvor de skadelidte har fået udsigt til erstatning af behandlede materialer og inventar, er flere begyndt at gøre skaderne op og blandt andet vaske gardiner samt planlægge rengøring af deres inventar.

Ifølge de eksperter i indeklima og kemiske gifte, som har undersøgt Rentolinets egenskaber, er der ingen tvivl om at stoffet er endda særdeles giftigt og derfor ikke kan vaskes ud, fortyndes eller på andre måder gøres neutralt!

 

Foreningen opfordrer alle til at være opmærksom på følgende:

Rentolin kan inficere fra lofter til gulve

Rentolin kan afgasse til møbler, vægge, og paneler

Rentolin optages i beklædningsgenstande og sko m.m.

Alle tekstiler kan være inficeret fx sengetøj

Fjern ikke selv behandlet træ, det er giftigt

Køkkenborde behandlet med rentolin er sundhedsskadelige - tænk på jeres mad!

Undgå at bo i rum behandlet med Rentolin

Eksperter i indeklima har efter at have undersøgt flere huse vurderet at de er uegnet til beboelse efter behandling med Rentolin og bør rives ned.

Rentolin er så farligt, at det i mange tilfælde ikke er nok at udskifte de behandlede materialer. Stoffet kan vedblive at afgasse i årevis og støv fra gulve lofter m.m. kan hvirvles op og forårsage alvorlige helbredsproblemer.

Derfor opfordrer foreningen alle skadelidte til at udvise meget stor forsigtighed og ikke selv gå i gang med at fjerne rentolinbehandlet materiale uden ekspertvejledning.

Større erstatning

Erstatningssummerne er urealistisk lave og skal som advokatselskabet opfordrer til justeres op efter gældende dagspriser på håndværkere, men det er af vital betydning også at medtage de udgifter, der må påregnes i forbindelse med den nødvendige anskaffelse af nyt tøj, sko, møbler m.m.

Erstatningerne bør på grund af helbredsrisikoen ved at beholde inventar og ting inficeret med Rentolin sættes meget højere end i dag.

Foreningen arbejder på at få Rentolinets egenskaber grundigt undersøgt og sikre, at de mange skadelidte får accepteret deres gener og sygdomme, når de kontakter myndigheder og læger for at få hjælp.

Ejendomsskat

Kommuner opkræver ejendomsskat af de skadelidte selvom de ikke bor i deres huse. Dette er klart ulovligt og foreningen har med held hjulpet skadelidte med at finde juridisk belæg for at denne praksis er ulovlig. Det kan derfor slåes fast:

Ingen skal betale ejendomsskat, når de ikke bor i deres hus jf. paragraf 41 og 42 stk. 1 i de forvaltningsretslige regler i henhold til vurderingsloven.

Rentolinramte med dette problem kan kontakte bestyrelsesformanden og få hjælp til at kommunikere med kommunerne.

Personskader

Mange lider af forskellige sygdomme og gener efter at have anvendt Rentolin. Skaderne dækker alt fra koncentrationsbesvær og tilbagevendende alvorlige infektioner til hjerneskader. Når de rentolinramte går til lægen med deres symptomer bliver de mødt med mistro og manglende viden om denne slags skader. I de fleste tilfælde lyder diagnosen depression, allergi og hypokondri!

Undersøgelse af rentolinskader kræver ekspertviden om dette særlige stof, men eksperterne på Arbejdsmedicinsk Klinik kender heller ikke til Rentolin. Næste mulighed for at få anerkendt sine personlige skader er Arbejdsskadestyrelsen, som mod en betaling på 5000 kr. pr person + udgifter til lægeerklæringer og transport til København (mange kommer fra andre dele af landet) kan foretage de nødvendige undersøgelser.

De fleste rentolinramte har ikke råd til disse ekstraudgifter oveni deres i forvejen ødelagte økonomi og kan derfor heller ikke få anerkendt at deres personskader skyldes Rentolin.

Foreningen vil arbejde for at få politikere på Christiansborg til vedtage en særlig bevilling til undersøgelse af de rentolinramte, som ikke selv kan betale for undersøgelserne.

Bliv medlem

Sammen med dette nyhedsbrev er vedlagt et girokort, da foreningen har stort behov for penge til porto og til at kunne udføre sit arbejde med at informere pressen og påvirke politikerne i denne vigtige sag. Kun med mange medlemmer har foreningen mulighed for at lægge vægt bag ordene og få politikere og myndigheder i tale.

Der er glædeligt at der nu er udsigt til at få erstatninger, men i de tilfælde, hvor helbredet også er hårdt ramt er der behov for mange ressourcer, når forsikringsselskaberne skal overbevises om at personskaderne skyldes brug af Rentolin og ikke dårligt helbred, overfølsomhed m.m.

Ved at støtte foreningen med kontingent, kan det vigtige arbejde for at sikre rentolinramte i Danmark en ordentlig behandling fortsætte med endnu større effekt.

Fremover er det af økonomiske grunde desværre kun muligt at yde service og sende nyhedsbrevet til medlemmer af foreningen.

Skulle der være nogen med kendskab til fonde og støttemuligheder hører foreningen meget gerne fra jer hurtigst muligt, så foreningens målsætning om at få Rentolinsagen på den politiske dagsorden kan blive virkelighed.

Foreningen kan kontaktes på tlf: 6614 6176 eller E-mail: peterbuntzen@mail.tele.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand Ellen Margrethe Christensen