Foreningen for rentolinramte i Danmark

Nyhedsbrev december

 

 

Til alle rentolinramte

Her er det tredje nyhedsbrev fra Foreningen for rentolinramte i Danmark med beskrivelse af de seneste tiltag og orientering om den aktuelle situation.

Siden sidste nyhedsbrev er der ved at komme opmærksomhed på rentolinsagen, og politikerne kan nu ikke længere ignorere foreningen og behovet for at løse de mange rentolinramtes håbløse situation.

Det er et langt sejt træk at få myndigheder og forsikringsselskaber til at anerkende omfanget af rentolinskaderne, og foreningen har kun ganske få ressourcer. Alligevel tror vi på, at der er rimelighed i tingene og retfærdighed til. Derfor arbejder vi ufortrødent videre med at få sat rentolinsagen på den politiske dagsorden og få de ansvarlige til at yde hjælp til de mange hundrede ramte familier.

Foreningen sendte for en måned siden 80 breve indeholdende et nyhedsbrev og sygdomsskemaer med beskrivelse af symptomer og omfang på rentolinskader til de landsdækkende medier, regeringen, udvalgte folketingsmedlemmer samt diverse klimaeksperter m.fl.

Resultat: ingen reaktion overhovedet!

Situationen er uholdbar. Rundt om i landet sidder syge og dårlige mennesker i deres skurvogne og midlertidige boliger og kæmper med kommunerne for at få den nødvendige hjælp. Samtidig bliver de ramte stadig dårligere og får ingen støtte eller en brugbar diagnose fra deres læger. Dårlig økonomi hos de fleste gør det yderst vanskeligt at blive grundigt undersøgt hos Arbejdsskade-styrelsen, der som den eneste kan stille en kompetent diagnose og derved sikre de syge erstatning for deres helbredsskader forårsaget af rentolin. Efter års tiltagende dårligdomme er flere rentolinskadede nu ved at give op.

På denne baggrund besluttede bestyrelsesformanden at gå direkte til aviserne og få budskabet ud til alle i hele landet. Da omfanget af rentolinsagen i løbet af BT´s efterforskning gik op for journalisterne, blev forsiden straks ryddet, og BT har i flere uger lagt kræfter i en massiv kampagne med artikler om rentolinsagen.

Efter BT er gået ind i sagen, har folketingsmedlem, Anni Svanholt fra SF fået mod på atter at rejse sagen i folketinget på trods af, at miljøministeren tidligere har udtalt, at der ikke vil blive gjort noget ekstraordinært for de rentolinramte.

Et andet vigtigt resultat af BT´s artikelserie om rentolinsagen er, at foreningen nu dagligt får henvendelser fra folk, der er blevet skadet af rentolin. I visse tilfælde har informationerne om rentolinskader betydet, at årelange uforståelige helbredsproblemer kan henføres til at stamme fra rentolinforgiftning. Mange lider af symptomer uden at kende årsagen til deres dårligdomme.

Større viden om rentolinskader vil kunne få sundhedssystemet til at anerkende symptomerne, og derved give de ramte mulighed for at få akut hjælp og behandling.

Foreningen arbejder fortsat på flere fronter. Vi bliver ved indtil der bliver taget ordentlig hånd om de rentolinramtes forhold fra politisk side. De rentolinramte befinder sig i en gråzone, hvor ingen tilsyneladende kan eller vil hjælpe dem. Advokaterne kan ikke påvirke myndighederne eller oplyse om praktiske ting som nedrivning af rentolinbehandlet træ m.m. Lægerne har ingen erfaring med rentolin og kan derfor ikke stille en brugbar diagnose. Kommunerne kender ikke til lignende sager, og kan derfor ikke yde særlig assistance til de ramte. Politikerne kan henvende sig til miljøudvalget og stille spørgsmål, men da ingen kender til rentolinskaderne bliver der ikke gjort noget for at løse problemerne.

Kort sagt, det er op til den enkelte rentolinramte familie selv at sikre sig en ordentlig og fair behandling i mødet med social- og sundhedssystemet.

I sagens natur er der ikke mange, der har kræfter til at komme igennem med deres krav. Foreningen blev netop dannet for at informere og rådgive de ramte, så de kan opnå den støtte og hjælp de er berettiget til at få, og som systemet ikke yder dem.

De seneste nyheder:

BT

BT er gået engageret ind i sagen og har nu siden den 21. november kørt en flot artikelserie om rentolinsagen. BT har bragt eksempler på personlige gifthistorier samt undersøgt manden bag katastrofen, direktør Christian Bays forhold. Det danske politi og advokatselskabet Brix Jensen, Havemann og Djuurhus samt kurator i det nu lænsede selskab, Rentolin ApS, ønsker alle at få fat i Bay. BT har fundet ham i Californien og har haft en reporter i USA for at undersøge Bay og hans nye selskab, der fortsat sælger rentolin. Bay kan desværre ikke udleveres til retsforfølgelse i Danmark på det eksisterende retsgrundlag, da han indtil videre kun er tiltalt efter paragraf 252 - en forholdsvis mild sigtelse i straffeloven.

BT lover at følge op på sagen og trævle det omfattende rentolinkompleks op - bid for bid.

Renovering og rensning af rentolinskadede boliger

Firmaet TC-Gulve i Odense undersøger i øjeblikket mulighederne for at renovere og rense de rentolininficerede boliger. Arbejdstilsynet har netop godkendt TC-Gulve som ekspert på området og firmaet vil derfor i den nærmeste fremtid kunne tilbyde sin assistance over hele landet.

De foreløbige ekspert-undersøgelser tyder på, at alt i boligerne skal fjernes og skiftes ud inden man igen kan bo der uden gener. Først når resultatet af de endelige analyser og vurdering af skadernes omfang foreligger, kan størrelsen på erstatningskravene fastsættes.

Kommunernes Landsforening

Foreningen har haft kontakt til KL og aftalt med en kontorchef, at han indkalder formanden, Anker Boye og borgmesteren i Horsens, som er ansvarlig for KL´s sociale arbejde, til et møde.

Formålet med dette møde er at fastsætte regler for, hvordan alle kommuner i Danmark skal behandle rentolinsagerne og fx ikke opkræve ejendomsskatter, når husene ikke beboes samt sikre genhusning m.m.

Det er netop blevet oplyst, at de nye retningsregler på området vil blive nærmere beskrevet i det næste nummer af Kommunernes Landsforenings nyhedsblad.

Omtale i medierne

En sag som rentolinkomplekset, hvor myndigheder, politikere og andre ikke kender tilstrækkeligt til stoffets egenskaber og konkrete sager, er det af afgørende betydning at blive omtalt i medierne og der igennem kunne lægge pres på de ansvarlige personer. Det er en vanskelig opgave at komme på mediernes dagsorden. Udover BT´s flotte indsats er der lykkedes foreningen at få omtalt rentolinsagen i følgende medier:

- TV 3 Nyhederne, 21. november

- Folketidende d. 3. november

- Politiken

- Nordjyllands Stiftstidende d. 10. oktober

- DR 1, radiodebat efter TV-udsendelsen ”De kemiske børn”

- TV 2, Fyn, Nyhederne d. 12. September

Som det ses mangler de landsdækkende TV-stationer stadig at vise interesse for denne måske danmarkshistoriens største private erstatningssag.

Foreningen arbejder vedvarende på at få de væsentlige medier i tale, og håber på ad denne vej at få succes med vores erklærede formål: at hjælpe de rentolinramte og få sagen op i folketinget.

Alle rentolinramte ønskes på trods af situationen en god jul og et godt nytår.

Foreningen kan kontaktes på tlf: 6614 6176 eller E-mail: peterbuntzen@mail.tele.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand Ellen Margrethe Christensen