Foreningen for rentolinramte i Danmark

Nyhedsbrev april

 

Til alle rentolinramte

Her er det femte nyhedsbrev fra Foreningen for rentolinramte i Danmark. Der er tale om et særnummer, der når ud til alle som har vist interesse for rentolinsagen, og ikke som annonceret i det forrige nyhedsbrev kun til medlemmer af foreningen.

Da advokatselskabet har tavshedspligt og derfor ikke kan formidle kontakt eller udlevere navne på personer, der lider af alvorlige skader efter brug af rentolin, er dette den eneste mulighed foreningen har for at få oplysninger om omfanget af skader m.m.

Foreningen ønsker at blive kontaktet af personer, der mener at de har oplevet eller har kendskab til følgende typer af skader:

Aborter

Vanskabte børn

Særlige problemer med tænderne

Baggrunden for dette ønske er at noget tyder på, der er sammenhæng mellem nogle af disse tilfælde og brug af rentolin. Der er dog brug for klare beviser og meget gerne mennesker, der vil træde frem og fortælle om deres problemer. BT dækker stadig rentolinsagen, når der er nye vinkler på sagen. Med en række sygehistorier, hvor man med stor sandsynlighed kan føre skaderne tilbage til tidligere brug af rentolin indendørs, vil foreningen sammen med BT være i stand til at kræve yderligere helbredsundersøgelser af mange rentolinramte.

Hjælp dig selv og andre til at få en ordentlig behandling i det danske sygehussystem. Send din sygehistorie hurtigst muligt til foreningens formand: Ellen Margrethe Christensen, Thorsgade 75, 5000 Odense C.

Foreningen har med succes fået skabt kontakt til de ansvarlige ministre og opnået at få gjort opmærksom på de store problemer med rentolin til indendørs brug.

Nu skal myndigheder og ministre holdes fast på deres gyldne løfter, og det kræver veldokumenterede oplysninger for at blive hørt bla. hos lægerne.

Hvis foreningen kan bevise, at skaderne fra rentolin er langt mere omfattende og langvarige end først antaget, så vil både forsikringsselskaberne og sundhedssystemet være tvunget til at tage de rentolinramtes mange forskellige symptomer alvorligt og undersøge dem grundigt inden der kan stilles en forsvarlig diagnose.

Arbejdsmedicinsk klinik

Efter hvad foreningen hører fra medlemmerne, oplever mange rentolinramte at blive afvist på de arbejdsmedicinske klinikker rundt om i landet. Begrundelserne er typisk, at det vil slå bunden ud af sundhedssystemet, hvis alle rentolinramte skal undersøges effektivt med blodprøver, scanninger m.m. Senest er foreningens formand blevet pure afvist på Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense, hvor man ikke har tænkt sig at følge sundhedsministerens påbud om, at alle der mener de er blevet forgiftet af rentolin skal undersøges først hos egen læge og derefter på Arbejdsmedicinsk Klinik.

Dette tilfælde er ikke enestående, og flere rentolinramte har oplevet samme negative holdning fra lægerne, når de har været på arbejdsmedicinske klinikker andre steder i landet.

Før der bliver foretaget grundige og seriøse undersøgelser af de rentolinramte på landets arbejdsmedicinske klinikker, kan forsikringsspørgsmålet slet ikke gøres færdig.

Lad os få lagt pres på sundhedsministeren, som kan sikre at lægerne lever op til deres ansvar. Kontakt formanden hurtigst muligt og fortæl om dine erfaringer med Arbejdsmedicinsk Klinik.

Vi er ikke alene - BT´s journalister står klar til at konfrontere ministeren med de brudte løfter.

Generalforsamling

Foreningen for rentolinramte i Danmark holder generalforsamling i Odense, Internationalt Hus, Klostervej 3, den 22. april kl. 11 - alle er velkomne. Ønskes varm mad, kan den bestilles hos formanden i god tid inden generalforsamlingen.

Dagsorden er følgende:

Valg af dirigent

Valg af 2 stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for det sidst afsluttede regnskabsår

Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for indeværende år

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1. Og 2. suppleant til bestyrelsen

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

Forslag til dagsordenen sendes til foreningens formand.

Udover den gældende dagsorden kommer advokat Simon Heising (Brix Jensen, Havemann & Djurhuus) og svarer på spørgsmål og kommenterer advokatselskabets holdning til foreningens arbejde. Efter advokaten bliver der mulighed for at gå ud i grupper og snakke mere personligt samt overvære en præsentation af et meget effektivt elektro-akupunktur apparat udviklet af Hugo Nielsen. I den anledning vil 2 læger fortælle om deres oplevelser og erfaringer med apparatet som måske kan hjælpe flere af de rentolinramte.

 

Sponsorer

Foreningen har modtaget flere støttebeløb fra virksomheder, som vi takker for. Der er brug for at tilføre midler til foreningens videre arbejde med at sikre rentolinofrene en ordentlig behandling og erstatning for de umenneskelige livsvilkår, de har været tvunget til at leve under i flere år efter at have anvendt rentolin i deres boliger.

Alle rentolinramte og andre der ønsker at støtte foreningens arbejde er meget velkomne til at finde sponsorer eller selv indbetale et støttebeløb. Kontakt formanden vedrørende støtte.

Assistance til formanden

Foreningens succes med at komme igennem til medier og politikere betyder, at arbejdet med at skrive breve, pakke kuverter, kopiere efterhånden er blevet så omfattende, at der er behov for hjælp til disse opgaver. Ikke mindst er der behov for at få flere medlemmer og derved flere penge i kassen. I øjeblikket foregår det store og vigtige arbejde med at informere både nye medlemmer, medier og politikere udelukkende takket være private støttebeløb, der knap dækker udgifterne.

Alle medlemmer og interesserede opfordres til at kontakte foreningen og tilbyde deres arbejdskraft i stor eller lille udstrækning. Nogle opgaver indebærer, at du skal bo i Odense, andre kan klares uanset, hvor du bor i landet. Foreningen har meget brug for dig i det videre arbejde med at sikre de rentolinramte en ordentlig behandling, så tøv ikke med at melde dig.

 

Henvendelse til foreningen kan ske ved at skrive til e-mail adressen: buntzen@123mail.dk eller ved at kontakte formand, Ellen Margrethe Christensen tlf.: 6614 6176

 

Med venlig hilsen

 

Foreningen for rentolinramte i Danmark

Ellen Margrethe Christensen, formand