Foreningen for rentolinramte i Danmark

Nyhedsbrev juli 2003

 

Rentolinsagen har nu i lang tid ikke haft megen opmærksomhed, men problemerne for de ramte og deres familier er desværre ikke blevet mindre - tværtimod er der i flere tilfælde tale om at problemerne er blevet endnu større og helbredssituationen er stadig uafklaret.

Foreningen har dog ikke givet op. Der arbejdes med fornyet energi på at få gjort de ansvarlige i sundhedsvæsenet og i det politiske-juridiske system opmærksomme på den omfattende katastrofe mange hundreder af uskyldige mennesker er blevet kastet ud i.

Arbejdet med at hjælpe de rentolinramte er blevet styrket på en række afgørende punkter:

Ny advokat med stor erfaring i lignende sager og med hjerte på rette sted.

En fabrikant fra København, som ønsker at hjælpe foreningen, har sendt en række skarpe spørgsmål til statsministeren og miljøministeren og beskrevet, hvordan de rentolinramte oplever hele situationen.

Rentolinsagen er blevet formidlet i TV 2-Fyn. Landets bedste indeklima-ekspert udtalte sig om langtidsskaderne og lederen af Økologisk Råd erklærede, at der er tale om en katastrofe på linie med Thulesagen.

Foreningen har fået en webside, hvor målet er at alle interesserede kan hente information og få hjælp til at komme videre. Der arbejdes fortsat på at gøre siden til en god ”værktøjskasse”.

Advokat

Bjarke Madsen har efterhånden overtaget mange at advokat Djurhuus´ tidligere rentolinklienter, og han arbejder aktivt med sagen. Det hele er dog blevet udskudt endnu engang fordi Østre Landsret i en kendelse d. 26. juni 2003 netop har besluttet at afvente en EF-domstols behandling af den såkaldte salmonella-sag.

Både rentolin- og salmonellasagen handler om, hvorvidt den danske produktansvarslov er lovlig i forhold til EU-retten.

Bjarke Madsen mener ikke, at rentolinsagen kan udskydes endnu engang, og han har derfor søgt Procesbevillingsnævnet om at få dette ændret.

PS.: I skrivende stund (15. Juli) er der netop faldet en principiel dom i Salmonellasagen, som kan få meget stor betydning for rentolinsagen. Ifølge dommen fra Vestre Landsret er det ikke kun producenterne, der er ansvarlige for produktets sundhedsmæssige kvalitet, men også mellemhandlere kan nu sagsøges og stilles til ansvar.

I forhold til rentolinsagen betyder det, at byggemarkeder, trælasthandler og andre forhandlere af rentolin formentlig også er ansvarlige for de skader salg af rentolin har medført.

Advokaten har med denne dom fået et bedre grundlag, når der skal placeres ansvar udover hos importøren, Bay.

Henvendelse til ministre

Fabrikant Frode Sørensen, København, har sendt kritiske spørgsmål til både statsministeren og miljøministeren. Der har tidligere været fremført spørgsmål til ministre, men det var via forskellige folketingsmedlemmer. Denne gang skriver en privat-person direkte til de ansvarlige - det er et godt og rigtigt initiativ.

Ministrene har ikke nået at svare på henvendelsen inden sommerferien. Deres svar afventes med stor opmærksomhed, og foreningen har kontakt med diverse medier, som vil følge op på sagen med det samme, der er nyt i situationen.

Husk, at de spørgsmål og svar angående rentolinsagen, der er blevet taget op i Folketinget kan læses på internet. Adressen er : www.folketinget.dk

 

 

TV

Der har været fornyet interesse for rentolinsagen fra mediernes side efter formanden, Ellen Margrethe Christensen, atter kontaktede TV 2-Fyn.

Det har på det seneste resulteret i et længere indslag i TV 2-Fyn i udsendelsen ”Indblik” sendt d. 11/5. 2003. I Odense har der været en række reaktioner på udsendelserne fra private, men ingen fra myndighederne.

Udsendelserne kan ses på internet: www.tv2fyn.dk (klik på ”Indblik”) eller man kan bestille en videokopi ved at kontakte foreningens formand.

Den 9. Juli blev der ligeledes sendt et indslag i TV-Avisen på TV 2-Fyn om rentolin.

Foreningen arbejder på at få sagen taget op i afgørende programmer som ”Rapporten”, ”DR-dokumentar” eller lignende. For at det kan lykkes er der brug for engagerede folk, som vil og kan yde det nødvendige arbejde, det kræver at komme igennem til de medier, der kan sætte dagsordenen i Danmark. Henvend dig til formanden - der er brug for din hjælp!

Foreningens webside

Det har længe været et ønske at få et informationssted, hvor alle de vigtigste informationer om rentolinsagen var samlet og let tilgængelige for alle - både rentolinramte og medier.

Det er nu blevet til en webside, der stadig er under opbygning, men meget snart vil der fx være mulighed for at skrive i et debatforum og se en praktisk hjælpeguide til nye rentolinramte med gode dyrekøbte råd om henvendelser til myndigheder m.m.

Foreningens webside kan besøges på internet: www.rentolinforeningen.dk

Har du bidrag til nogle af websidens menu-punkter eller andet relevant stof, kan du henvende dig til formanden og aftale nærmere eller maile til buntzen@123mail.dk

 

Det stærkeste led

Du er selv det stærkeste led. Al din viden, erfaring og et brændende ønske om at få sagen afsluttet, kan hjælpe dem, der ikke længere orker at kæmpe. Resignation og sygdom præger mange af de ramte. Du kan gøre en afgørende forskel, hvis du henvender dig til formanden, Ellen Margrethe Christensen, Thorsgade 75, 5000 Odense C, Tlf: 6614 6176

Har du udtalelser fra læger, myndigheder eller eksempler på sygehistorier, kan du sende dem til foreningen, som samler alt materiale om rentolinsagen. Foreningen har sygdomsskemaer, der kan fremsendes - kontakt blot foreningen. Omfattende registrering af sygdomssymptomerne kan blive et afgørende bevis i sagen om rentolins skadelige egenskaber - så foreningen beder alle udfylde skemaer og sende retur til formanden.

Ønsker du fremover at modtage nyt om foreningens arbejde og resultater, skal du blot sende en frankeret konvolut til formanden.

Hav en god sommer - vi arbejder for alle rentolinramte i Danmark døgnet rundt - så støt sagen!

 

Med venlig hilsen

Foreningen af rentolinramte i Danmark

V/ formand Ellen Margrethe Christensen. Yderligere oplysninger: Ellen Margrethe Christensen, Thorsgade 75, 5000 Odense C, Tlf: 6614 6176 eller via e-mail: buntzen@123mail.dk