NYHEDSBREV – RENTOLINFORENINGEN NOVEMBER 2009

 

Vi er her stadig, men hvor længe?

-          Brug af træbeskyttelsesmidlet Rentolin i huse har nu kostet menneskeliv

I 2000 var der mange hundrede mennesker, som efter brug af rentolin indendørs i deres boliger var blevet syge og derfor lagde sag an mod den danske importør. Han havde informeret og reklameret med at stoffet var helt uden skadelige effekter og således kunne smøres direkte på køkkenborde i de mange hjem rundt i landet.

Det gjorde rigtig mange dengang og de blev syge af at indånde og indtage rentolin både under påsmøringen og senere ved at opholde sig i de behandlede boliger. Efter brug af rentolin indendørs blev adskillige mennesker på grund af indeklimaet i de behandlede boliger, tvunget til genhusning og resultatet  er, at der i dag står spøgselshuse rundt i landet, der hverken kan sælges eller beboes.

De seneste 2-3 år er påfaldende mange af de mennesker, der købte og brugte rentolin i deres boliger før år 2000 blevet syge og fået deres helbred væsentligt forringet. Til Rentolinforeningens kendskab er mindst 2 døde i 2009 og 7 har fået konstateret uhelbredelig kræft og mange har symptomer på skader forårsaget af rentolin. Alt tyder således på, at der er en overhyppighed af alvorlige sygdomme hos dem, der har brugt rentolin. Alligevel har ingen til dato fået erstatning for deres ødelagte helbred – derimod har mange fået tilbudt symbolske erstatninger for udskiftning af træværk. Et er de økonomiske og sociale konsekvenser af rentolinbrugen, et andet er de alvorlige fysiske og psykiske problemer, som ingen tager alvorligt og som for de ramte er af uoverskulige dimensioner i deres dagligdag. 

Importøren stak af

Da importøren, Christian Bay, forlod landet og ikke kunne retsforfølges, blev det en sag mellem de syge og de byggemarkeder, der havde solgt rentolinet.

I mange år har Rentolinforeningen, der blev stiftet i 2000 for at samle dem, der var blevet syge efter brug af rentolin,  gjort alt for at råbe politikere og medier op og få en grundig vurdering af de ramtes helbred og livssituation. Foreningen fik ved sin start medlemmerne til at udfylde et skema med deres sygdomme og symptomer – nu vil foreningen igen 9 år senere have de ramte til at udfylde nye skemaer, så materialet kan bruges i forbindelse med lægelige undersøgelser og afgørende vurdering af sygdomsforløbene.

Inden den første retssag i 2000, nægtede producenten Rentokil at udlevere en videnskabelig rapport, hvor 3 stoffer i rentolinet var under stærk mistanke for at være skadelige for helbredet. Rentolinforeningen vil nu søge om at få denne rapport udleveret og få af-eller bekræftet farligheden af de enkelte stoffer i rentolinet, der blev solgt på daværende tidspunkt.  I 2008 er der blevet etableret et Center for Hormonforstyrrende stoffer med støtte fra et flertal af politiske partier, men ingen har taget det særlige rentolinkompleks op og gjort noget alvorligt ved det. Miljøminister Troels Lund Poulsen annoncerede i foråret 2009, at han på baggrund af videnskabsfolkenes anbefalinger,  vil drøfte kemikaliers farlighed i EU i lyset af den nye viden om den såkaldte cocktaileffekt, der betyder at stoffer der i sig selv er uskadelige,kan når de blandes med andre skabe en giftig cocktail, der af navnet.

Hvem tager ansvar?

På grund af en principiel EU-dom,  blev rentolinsagerne udskudt 5 år, og nu oplever flere af de ramte, at deres sager er blevet forældede. Advokater har svigtet deres ansvar, myndighederne har svigtet deres ansvar, politikere og mediefolk har svigtet deres ansvar over for disse mange hundrerede af mennesker, der i god tro købte og anvendte det bedste træbeskyttelsesmiddel på markedet og blev syge af det.

Syns- og skønsmanden er blevet fundet inhabil og sagerne er attter udskudt på ubestemt tid. I  mens bliver de syge rentolinramte endnu dårligere og flere er siden sagen startede nu døde, uden at nogen i tide har taget ansvar for at undersøge baggrunden for deres dårlige helbred. Selv er de tilbageblevne ofre ikke i tvivl – rentolin har ødelagt deres liv og helbred.

Egne analyser

De mest ressourcestærke af de rentolinsyge har på egen regning gennem årene bekostet analyser af rentolinets virkning på omgivelserne, for at få mulighed for at dokumentere de skadelige effekter, så de kan blive grundigt undersøgt af lægevidenskaben, men uheldigvis uden den store gennemslagskraft hos advokater og myndigheder.

Rentolinsagen kræver en nærmere undersøgelse af hvilke skader stoffet kan forårsage på mennesker og det er der ikke tilstrækkelig viden om på nuværende tidspunkt. Derfor bliver de ramte gang på gang mødt af manglende viden og  interesse fra specialister og myndigheder, men også beslutningstagere i folketinget har ikke taget denne urimelige tilstand i et retssamfund alvorligt og imens går tiden og  alle kigger den anden vej. Sagen minder om THULE-sagen, hvor personer blev syge mange år efter at have arbejdet med radaranlæg i Grønland og i mange år blev nægtet undersøgelser og udelukkende behandlet som enkeltsager, så ingen havde det samlede overblik og var i stand til at se de tydelige sammenfald i personernes sygehistorier.

De rentolinramte klynger sig på 9. år til håbet om at få en afgørelse af deres livssituationer, mens de endnu kan nå at få en rimelig tilværelse.

Til alle med hjerte på rette sted – vi er her endnu – men det haster med hjælpen!

Yderligere oplysninger:

Rentolinforeningen ved Ellen Margrethe Christensen

Telefon: 66146176