PRESSEMEDDELELSE
Christiansborg d. 18.2.04 kl.13:50
Anne Baastrup, SF


Anne Baastrup, SF: Rentolin-ofre kan ikke vente længere

SF fremsætter nu et forslag i Folketinget for at komme ofrene for Rentolin
til hjælp.

Rentolin er et træbehandlingsmiddel, der i 80'erne og 90'erne blev solgt i
Danmark til indendørs brug.
Mange mennesker blev syge efter at have behandlet deres hjem med Rentolin.
Så alvorligt syge at de har mistet arbejdsevne, men samtidig har de måttet
lide den tort at måtte flytte fra hus og hjem. Husene er usælgelige, der er
ingen forsikring, tøj og møbler er ubrugelige og de ramte sidder således med
dobbelte huslejer, behov for nyt tøj og inventar samt et stærkt forringet
indtægtsgrundlag.

"Hvis ikke salget af Rentolin blot skal betragtes som et udslag af den
almindelige fri konkurrence, hvor den kloge narrer den mindre kloge, så må
der hjælp til disse mennesker indtil der kan gennemføres en sag om
produktansvar", udtaler Anne Baastrup.

"Statens Byggeforskningsinstitut advarede allerede i 1989 importøren
Christian Bay om det uhensigtsmæssige i at anvende stoffet fungicider i en
indendørs træbehandlingsolie. Den advarsel, burde være blevet fulgt op af et
egentligt forbud. Det skete ikke. Dertil kommer at Miljøstyrelsen blev
opmærksom på at Rentolin ApS mærkede nogle af produkterne til behandling af
køkkenborde, på trods af at stoffet ikke måtte komme i kontakt med
fødevarer. Først da Danmarks Radios dokumentarprogram "I blind tillid" blev
vist i 1998 blev forbuddet udstedt."

"Mange mennesker er derfor landet i en helt uholdbar situation, der har
kostet dem deres hjem og en lang række alvorlige sygdomme. For de berørte
har det udover voldsomme smerter og ubehag bety-det mistet arbejdsevne,
indkomsttab, nødvendighed af nye boliger, nyt inventar, tøj mv.
De ramte færdes i en verden af retsløshed hvor forsikringsselskaber opsiger
aftaler, ikke dækker f.eks indbrud eller hærværk i de pågældendes tidligere
ejendom, som er usælgelige. Ofrene sidder derfor ofte med dobbelt-huslejer",
fortæller Anne Baastrup videre.

"Da det må forventes, at en retssag om produktansvar vil kunne gennemføres
om et par år, foreslår SF at staten nu kompenserer de ramte for de tab de
har lidt - og vil lide - indtil en retssag om produktansvar vil kunne
gennemføres."

Anne Baastrup, SF

besøg: www.sf.dk