PRESSEMEDDELELSE
Christiansborg d. 27.05.04
Anne Grete Holmsgaard, SF


Håb for Rentolinofrene.

De mange ofre for træbeskyttelsesmidlet Rentolin får nu endelig en fremstrakt hånd fra et bredt flertal i Folketinget.

Det sker på baggrund af et beslutningsforslag fra SF om at yde hjælp til ofrene for Rentolin. Der er nu opnået bred tilslutning til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kortlægge problemstillingen; at gruppens arbejde skal være færdigt 1. oktober 2004 og at der umiddelbart herefter skal indledes politiske forhandlinger om, hvilken hjælp ofrene for Rentolin skal tilbydes.

”Jeg er virkelig glad for og lettet over, at der nu endelig er kommet skred i sagen om Rentolin. Det er helt urimeligt, at ofrene for Rentolin i årevis har måttet løbe fra Herodes til Pilatus uden at kunne få andet svar end: Ikke mit bord! ”, siger Anne Grete Holmsgaard (SF).

”Nu bliver der langt om længe nedsat en arbejdsgruppe, der skal skaffe os overblik over problemerne. Og vi er enige om, at vi umiddelbart efter 1. oktober sætter os sammen for at forhandle en aftale om, hvordan ofrene kan hjælpes, så de ikke fortsat skal råbe for døve ører”, siger Anne Grete Holmsgaard.

Anne Grete Holmsgaard kan kontaktes på 33 37 44 06.

Rentolin er et træbeskyttelsesmiddel, der i 80’erne og 90’erne blev solgt i Danmark til indendørs brug, selv om det var absolut uegnet til dette formål. Konsekvenserne af den indendørs brug har været omfattende i form af helt eller delvist ubeboelige huse, familier der har måttet flytte ud af deres bolig, der ikke kan sælges, betale dobbelt husleje og i øvrigt er ramt af en række alvorlige sygdomme pga. Rentolin. Importøren, Christian Bay blev helt tilbage i 1989 gjort opmærksom på, at der var problemer med indendørs brug, men reagerede ikke, gik siden konkurs og flygtede ud af landet. Rentolin indeholder opløsningsmidler og fungisider (svampedræbende midler). Se i øvrigt SF’s beslutningsforslag B 166, hvor der er en gennemgang af sagen.besøg: www.sf.dk