Overfølsomhed: Sygdommen som ikke tages alvorligt
Jyllands-Posten 2 december 2002, 1 . sektion side 3


Mennesker, der er overfølsomme over for dufte og kemikalier, betragtes i dag af mange læger som hypokondere. De venter nu spændt på en rapport fra Miljøstyrelsen, som måske anerkender lidelsen i Danmark.

Af Bjarne Lampe
»Sandsynligvis hypokonder«.

Det var konklusionen i den lægejournal, Ole Nørholm, Østbirk i Midtjylland, fik efter fire besøg på Arbejdsmedicinsk Klinik i Vejle.
Men Ole Nørholm er ikke hypokonder. Det fastslog bl.a. overlæge Søren Vesterhauge, Rigshospitalet, efter en grundig test.
Den 55-årige møbelsnedker deler ifølge overlægen skæbne med mellem 10.000 og 200.000 mennesker i Danmark, der lider af MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Overfølsomhed over for dufte og kemikalier. Det kan være bilos, maling, rengøringsmidler, kemikalier, tobaksrøg, laserprintere og parfume.
En dag i 1993..

Ole Nørholm var værkfører på den nu nedlagte Østbirk Møbelfabrik. Her havde han arbejdet i 22 år med sammenlagt 10 sygedage.
En dag i maj 1993 fik møbelfabrikken et læs træfiberplader de såkaldte MDF-plader fra England.
»Dem læssede jeg af lastvognen med en truck. Under arbejdet mærkede jeg en stram lugt. Jeg blev dårlig og gik ind i frokoststuen, og så begyndte det hele at sejle for mig. Jeg blev svimmel, fik prikken og stikken i benene og måtte tage fat i bordkanten for ikke at dejse omkuld,« husker Ole Nørholm.
En forretningsforbindelse fik pladerne analyseret, og det viste sig, at indholdet af formaldehyd overskred de gængse grænseværdier med det dobbelte.
Siden den dag, MDF pladerne blev læsset, har Ole Nørholm lidt af MCS.Sendt til psykiater
Han vidste det dog først efter at have været betragtet som hypokonder, sendt til psykiater for til sidst på eget initiativ at få stillet diagnosen på Rigshospitalet.

Ole Nørholm kan ikke tåle at være i nærheden af spånplader, af folk, der ryger eller bærer parfume. Han kan heller ikke tåle at bruge kemiske rengøringsmidler eller et gå i strygefrit tøj. Når han kommer i et supermarked eller i en tøjforretning, bliver han svimmel, fordi alt er imprægneret. Læser han aviser eller tryksager, må det foregå under køkkenets emhætte.Ikke anerkendt sygdom
En rum tid arbejdede Nørholm med åndedrætsværn. Men i længden kunne han ikke holde det ud. Han fik så udendørs arbejde hos en entreprenør. I dag arbejder han som møbelsnedker i en stor luftig hal hos en møbelfabrik, som udelukkende fremstiller møbler af lærketræ.
MCS er ikke officielt anerkendt i Danmark, men derimod i USA, Canada og Tyskland.
»Sygdommen eksisterer, uanset om den er anerkendt i Danmark eller ej.
De er ikke hypokondere. Jeg opfatter de ramte som regulært syge mennesker, som får dybe frustrationer, fordi de ikke forstås og ikke kan få erstatninger,« siger overlæge Søren Vesterhauge til Jyllands-Posten.
De mange tusinde mennesker, som lider af MCS, samt mange af de flere end 400 danske familier, der i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne blev alvorligt syge af at bruge det giftige træbeskyttelsesmiddel Rentolin, ser frem til en rapport fra Miljøstyrelsen.
Rapporten, som gang på gang er blevet forsinket på grund af nedskæringer i Miljøstyrelsen, er et såkaldt udredningsprojekt om MCS.
Søren Vesterhauge har været med til at udarbejde den ventede rapport, og omkring 300 mennesker har været omkring Rigshospitalet for at få stillet diagnosen MCS, men langt de fleste har det i mild grad.

»Der er meget få, der er invalideret af det,« understreger Søren Vesterhauge.
I Miljøstyrelsens projekt vil man forsøge at opsummere den viden, der findes på området og på eventuelle generelle mønstre for, hvad der kan være årsag til udvikling af MCS. Og Søren Vesterhauge, der har set og været konsulent på rapporten, er overbevist om, at den vil være et nyttigt redskab i diagnosen af MCS-patienter.
Rapporten imødeses foruden af Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme også af formanden for Landsforeningen for Rentolinofre i Danmark, Ellen Margrethe Christensen, Odense.

Hun har således samlet sygdomsrapporter fra normalt raske mennesker, hvoraf en halv snes efter at have brugt Rentolin reagerer over for selv ganske små forekomster af kemikalier.

Symptomerne for MCS-ramte og Rentolin-ofrene er fælles. De mest almindelige er træthed, irritabilitet, influenzalignende symptomer og en følelse af at være berusede. Desuden svimmelhed, migræne, depression, hukommelses- og koncentrationsbesvær, astma, bronkitis, slimhindeproblemer i øjne, næse og hals, eksem, ledsmerter, hjertebanken og mange flere.
De mange gener har betydet, at mange Rentolin-ofre har måttet forlade deres huse og er flyttet midlertidigt i skur- og campingvogne eller sommerhuse, fordi de er blevet syge af de giftige dampe fra træbeskyttelsesmidlets indhold af svampegiften dichlofluanid, som har spredt sig som næsten uforgængelige støvpartikler til alt indbo.

Efter flytningen har de fået det bedre. Men et ukendt antal Rentolin-ofre er nu blevet overfølsomme over for kemikalier og dufte.
bjarne.lampe@jp.dk »Sygdommen eksisterer, uanset om den er anerkendt i Danmark eller ej.« Overlæge Søren Vesterhauge
Multiple Chemical Sensitivity MCS Multiple Chemical Sensitivity (mangeartet kemisk overfølsomhed) er en ret ny sygdom. Den blev først beskrevet af amerikaneren Cullen i 1987. Men allerede i begyndelsen af 1980'erne fandt man i Danmark folk med malersyndrom, der ikke havde fået kronisk hjerneskade, men derimod en akut forgiftning på grund af opløsningsmidler.
Også mennesker fra andre erhverv med mange opløsningsmidler har været udsat: Trykkeriarbejdere, mekanikere, frisører.

Blandt de mange forskellige symptomer på MCS kan nævnes:
Vejrtrækningsbesvær, træthed, hukommelsesproblemer, hovedpine, mave-tarmproblemer, led- og muskelsmerter.

Landsforeningen af Rentolin-ramte i Danmark:
Ellen Margrethe Christensen, Thorsgade 75, st. th.
5000 Odense Tlf: 66 14 61 76 Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme Helga Qwist Egevej 13, st. th.
3000 Frederiksværk Tlf: 47 72 09 04

Billedtekst:
OVERFØLSOM Ole Nørholm lider af MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Overfølsomhed over for dufte og kemikalier. Han kan for eksempel ikke tåle tryksværten fra en avis, men må læse den under emhætten.Foto: JOHAN MIKKELSEN