Ny viden om overfølsomhed
Jyllands-Posten 6 december 2002, 1 . sektion side 7


Af Bjarne Lampe
Miljøstyrelsens har nu udsendt den rapport, der som den første herhjemme peger på eksistensen af det nye sygdomsfænomen MCS.

Men der er endnu et stykke vej for de duft- og kemikalieoverfølsomme.

Dels er sygdommen ikke anerkendt af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.
Dels skal Miljøstyrelsen sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet vurdere behovet for initiativer.

Rapporten konkluderer, at MCS kommer til udtryk ved, at nogle mennesker oplever kraftige gener, når de bliver udsat for kemiske stoffer i lav koncentration.

Tilstanden forløber formodentligt i to faser, hvor en første og kraftigere påvirkning med kemiske stoffer baner vejen for en øget følsomhed.

Herefter kan ny påvirkning med dufte eller kemikalier selv ved meget små koncentrationer fremkalde gener.


Håb om forståelse
»Jeg håber, at rapporten kan bidrage til en større forståelse for problemet hos både myndigheder, behandlere og i befolkningen, og at den på sigt kan være med til at forebygge opståen af MCS, og forbedre tilværelsen for de MCS-ramte,« udtaler Miljøstyrelsens direktør Steen Gade.
»Vi kender ikke de præcise årsager til, at MCS opstår, men tilstanden optræder sandsynligvis som følge af flere forskellige faktorer. Meget tyder på, at MCS fortrinsvis udvikles hos mennesker, der i forvejen er særligt følsomme over for udefra kommende miljøpåvirkninger. Mange af de personer, der lider af MCS, kan formodentlig ikke helbredes. Rapporten viser også, at vi alle sammen selv kan forsøge at forebygge MCS ved generelt at begrænse anvendelsen af kemiske stoffer i hverdagen - og særligt den unødvendige kemi,« siger Steen Gade.
Rapporten angiver, at hvis man vil forebygge MCS, skal man undgå for høje koncentrationer af kemiske stoffer i hjemmet og på arbejdspladsen, f.eks. ved afdampning af opløsningsmidler efter maling af store overflader samt ved sprøjtning i lukkede rum med f.eks. aerosoler med stort indhold af opløsningsmidler.

I forhold til forbrugerne er der regler, som begrænser anvendelse af opløsningsmidler i hjemmet.
Rapporten kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.
bjarne.lampe@jp.dk