Hjælp til Rentolin-ofrene
Jyllands-Posten 24 november 2002, 1 . sektion side 1


Af Bjarne Lampe
En afgørelse ved EF-Domstolen har betydet, at flere end 300 danske familier, som er blevet syge af at bruge det giftige træbeskyttelsesmiddel Rentolin, er ladt i stikken. Mange er ruinerede og har måttet gå fra hus og hjem.
Familierne kan ikke få de erstatninger, som de har ventet på i årevis, fordi EF-Domstolen ikke anerkender princippet om, at sælger (eksempelvis byggemarkeder, som har solgt Rentolin) kan drages til ansvar for produktets sikkerhed. 100 andre Rentolin-ofre nåede at få erstatning inden EF-domstolsafgørelsen i foråret.
Problemet med Rentolin er, at det indeholder dichlofluanid, som er en effektiv svampegift.
Giften afgiver dampe i flere år efter brug. Dampene lægger sig som støvpartikler og danner en tynd hinde på det Rentolin-behandlede træværk. Herfra spredes de giftige støvpartikler til tøj, tæpper og alt indbo.
Det har betydet, at mennesker, der har opholdt sig i et Rentolin-behandlet hus, har fået udslæt, kløe, sviende øjne, tør hals og hukommelsessvigt for blot at nævne nogle få gener. Derfor har mange forladt deres hjem og er flyttet i skur- og campingvogne, hvorefter de straks fik det bedre. Men nu er der hjælp på vej til Rentolin-ofrene.
Den danske regering foreslår nu, at EU-Kommissionen inden 1. juli 2003 fremsætter forslag om en ændring af direktivet.
Det skal klart fremgå, at landene, som Danmark har gjort, kan vælge at skærpe sælgernes produktansvar.
»Det er væsentligt, at produktansvarsreglerne sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af forbrugerne. Den skadelidte forbruger skal kunne rette sit krav mod den sælger, som forbrugeren allerede kender, og skal ikke være tvunget til at forsøge at opnå erstatning fra producenten af varen,« siger justitsminister Lene Espersen (K).