Pressemeddelse fra miljøministeriet den 25. november 2004

Miljøminister Connie Hedegaard har netop aftalt med alle Folketingets
partier, at der etableres et videncenter for duft- og
kemikalieoverfølsomhed, også kaldet MCS (Multiple Chemical Sensitivity).

Lidelsen, som måske rammer op til 1 procent af danskerne, opstår
sandsynligvis efter en høj udsættelse for kemikalier, og den er kendetegnet
ved, at personen reagerer på selv meget små koncentrationer af duftstoffer
og kemikalier. Konsekvensen kan blandt andet være, at den MCS-ramte får
vejrtrækningsproblemer, hovedpine eller træthed.  "Jeg er meget glad for, at
det er lykkedes at forhandle en aftale om hjælp til de MCS-ramte på plads.
For de hårdt ramte betyder den øgede følsomhed, at de ikke kan leve et
normalt liv. De må leve isoleret i deres hjem. Men det etablerede
sundhedssystem har svært ved at forhol-de sig til gruppen af MCS-ramte. Nu
får denne gruppe øget opmærksomhed. De får et center, hvor den tilgængelige
viden samles og formidles. Målet er dels at hjælpe ofrene, dels at
fore-bygge lidelsen", siger miljøminister Connie Hedegaard. Der afsættes tre
mio. kr. om året i tre år til centret. Efter planen startes arbejdet i
foråret 2005. Centret skal først og fremmest medvirke til, at MCS anerkendes
som en veldefineret lidelse. Det vil have stor betydning for
diagnosticeringen og behandlingen af de MCS-ramte, både i sundhedsvæsenet, i
det sociale system, og i arbejdsskade-systemet. Videre skal centret komme
med konkrete, gode råd til de MCS-ramte og deres omgivelser, så de ikke
udsættes for dufte og kemikalier. Endelig skal centret skabe grundlaget for
forebyggende tiltag. For at forebygge MCS bør man undgå at udsætte sig for
høje koncentrationer af kemiske stof-fer, for eksempel fra afdampning af
opløsningsmidler efter maling af store overflader eller sprøjtning i lukkede
rum. Generelt bør man begrænse sit brug af kemiske stoffer i hverdagen, især
den unødvendige kemi som for eksempel duftstoffer i forbrugerprodukter. Ved
at etablere et videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed kommer
Danmark i front på området som det første land, hvor man forsøger at samle
alle trådene om MCS. Yderligere oplysninger: Kontorchef Inger Bergmann,
Miljøstyrelsen, tlf. 32 66 03 59.


Med venlig hilsen
Pia Juul Nielsen
Funktionsleder (kemikalievurdering)
Direkte tlf. 32 66 04 18
pjn@mst.dk


Miljøministeriet
Miljøstyrelsen, Kemikalier
Strandgade 29, 1401 København K
Tlf.: 3266 0100 Tlf.  Fax: 32660261
mst-kemikalier (enhedens postkasse)@mst.dk
www.mst.dk