Den 6. november 2004

 

Politisk aftale om hjælp til Rentolin-ramte

  

Der er hjælp på vej til de familier, som er hårdt ramt efter at have anvendt Rentolin indendørs. Der verserer ca. 200 retssager om Rentolin-behandlede huse. Retssagerne er sat i bero, da man afventer en principiel EU-dom. Og Rentolinforeningen skønner, at omkring 50 familier midlertidigt har måttet flytte fra deres bolig pga. af Rentolins påvirkning af indeklimaet.

 - ”De Rentolin-ramte familier har været under pres i mange år. Både sundhedsmæssigt, økonomisk og mentalt. Mens familierne venter på, at retssagerne kan afsluttes, har de lidt under Rentolinens gener, ja sågar har mange midlertidigt måttet flytte fra hus og hjem. Det er en ulykkelig situation. Staten har ikke ansvaret, men jeg er meget glad for, at det nu er lykkedes at forhandle en aftale om hjælp til de Rentolin-ramte på plads med alle Folketingets partier”, siger miljøminister Connie Hedegaard.

- ”Som en kulancemæssig foranstaltning har regeringen aftalt med partierne, at der laves en låneordning, som vil gøre det muligt for familierne at renovere boligerne. Målet er, at de fraflyttede kan komme til at bo i deres boliger igen, og at de, der har måttet blive boende, kan blive fri for de gener, som Rentolin har påført dem.”

 De boligejere, der har måtte flytte midlertidigt, og de familier, som har lægeerklæring på helbredsmæssige gener, som ikke kan udelukkes at stamme fra indeklimapåvirkning fra f.eks. Rentolin, tilbydes en statskautioneret låneordning med rentetilskud.

I praksis skal de berørte husejere indhente et tilbud om udskiftning af Rentolin-behandlet træ og andre specifikt nævnte bygningsdele hos en håndværker, hvorefter en ansøgning om statskaution og rentetilskud sendes til Øknomistyrelsen. Lånet optages i et pengeinstitut, løber i 13 år og er de første 3 år rente- og afdragsfrit.

 Finansieringen af låneordningen indgår i finanslovsforhandlingerne.

 

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Lars Fock, Miljøstyrelsen, tlf. 25 44 12 23.

Aftaleteksten kan ses her