Pressemeddelse fra miljøminsteriet den 27. maj 2004

 

Flertal i Folketinget for hjælp til Rentolinramte

 

Miljøminister Hans Chr. Schmidt har på vegne af regeringen indgået en aftale med alle Folketingets partier om som udgangspunkt at være positivt indstillet overfor at hjælpe Rentolin-ofrene. Det forudsætter, at det saglige grundlag er tilstede, herunder at de nødvendige juridiske og økonomiske forudsætninger er opfyldt. Hans Chr. Schmidt har derfor nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal kortlægge de problemstillinger, der knytter sig til indendørs brug af Rentolin, herunder for de familier, der ikke kan bo i deres huse pga. Rentolin.

”Jeg er meget glad for, at der nu er bred opbakning til at gå videre i sagen, så vi kan få undersøgt mulighederne for en eventuel hjælp til Rentolinofrene. Jeg ser frem til arbejdsgruppens resultater, der skal være klar senest den 1. oktober 2004. Umiddelbart herefter vil jeg indlede forhandlinger med partierne om, hvilken indsats overfor Rentolinofrene der er tilslutning til på baggrund af arbejdsgruppens arbejde”, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

Rentolinofrene er blevet syge af at bruge midlet indendørs og er efterfølgende havnet i en økonomisk meget vanskelig situation, fordi de retssager om erstatning, de har anlagt efter produktansvarsloven, er sat i bero, indtil en principiel sag ved EF-Domstolen er afgjort. Sagerne er anlagt som civile søgsmål, og staten har derfor ikke været involveret. Derfor har hverken Miljøministeriet eller andre ministerier det fuldstændige overblik over, hvor mange mennesker, der er omfattet af Rentolinproblemet.

For at få det juridiske ansvar korrekt placeret og forebygge, at lignende sager opstår fremover, vil miljøministeren desuden tage følgende initiativer:

- Kammeradvokaten vil blive bedt om at undersøge, hvorvidt staten har pådraget sig et ansvar. Det sker for at undgå enhver tvivl, selvom sagen er et klart og ulykkeligt eksempel på en importør, som ikke har levet op til sit produktansvar.

- Informationskampagne om duft-og kemikalieoverfølsomhed, på engelsk Multiple Chemical Sensitivity eller MCS, vil blive iværksat. Viden om MCS skal udbredes til befolkningen.

- Mulighederne for at oprette et MCS-center vil blive undersøgt. Målet er at skabe bedre viden om mekanismer og årsagssammenhænge, så lignende skader kan undgås i fremtiden.

- Dialog med Dansk Industri om hvad de kan gøre for at undgå fremtidige lignende sager med producenter, som løber fra deres ansvar.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt mødtes den 17. maj med foreningen af Duft- og Kemikalieoverfølsomme og Rentolinforeningen, hvor han udsendte en pressemeddelelse om mødet.

 

Yderligere oplysninger: Kontorchef Inger Bergmann, Miljøstyrelsen, tlf. 32 66 03 59.