Odense d. 27-11-2004

 Pressemeddelelse

 Det er med stor skuffelse og vrede, at formanden for Rentolinforeningen, Ellen Magrethe Christen, kan konstatere, at det store flertal af de mennesker, der er blevet syge af at have brugt træbeskyttelsesmidlet Rentolin, lades i stikken af Regering det samlede Folketing.

Miljøministerens nyligt udsendte pressemeddelelse omkring dannelsen af et MCS-center, negligerer totalt alle de rentolinramte, der ikke har pådraget sig MCS, men som har et utal af andre alvorlige sygdomme som f.eks. fra ødelagte nyrer, lever, hjerneskader, aborter og multihandicappede børn.

Og det til trods for, at det er Rentolinforeningen, der efter i at årevis have kæmpet for at påberåbe sig myndighedernes opmærksomhed, aktivt er gået ind i en arbejdsgruppe for at få startet et videnscenter, der kunne informere om Rentolinens indhold og farlighed og få defineret alle de sundhedsmæssige lidelser, som hundredvis af mennesker i Danmark har pådraget sig.

 

Ellen Margrethe gør også opmærksom på, at man endnu slet ikke kender problemets omfang, idet mange husejere har videresolgt rentolinbehandlede huse i god tro, ligesom mange lejeboliger bliver genudlejet gang på gang uden at lejerne er klar over, at det er med helbredet som indsats, at de flytter ind i "velholdt" lejlighed, som den tidligere lejer måske har fraflyttet på grund sundhedsmæssige problemer.

Der går ikke en uge, uden at nye familier kontakter Rentolinforeningen og beretter om de sundhedsmæssige problemer, som de lider af, og som de nu er blevet klar over skyldes, at de har brugt Rentolin til indendørs behandling af træværk.

 Tidligere miljøminister, Hans Chr. Schmidt, anerkendte efter at foreningen havde været til foretræde situationens alvor, og erklærede i en senere pressemeddelelse (af 17/5-04) :

”Der er desværre mennesker, som er blevet syge af Rentolin. Dampene fra Rentolin har påvirket centralnervesystemet med mange alvorlige skader til følge, f.eks. i hjernen, på lever og nyrer. Vi skal lære af denne sag….

   (Hans Chr. Smidt)

 Derfor siger Ellen Margrethe afslutningsvis, at dannelsen af et MCS-center er en god og nødvendig ting, men det ligger mile langt   fra det lovede, og det er politisk løftebrud af værste karat, når man lover at hjælpe, og så kun går ind og hjælper den lille brøkdel af de syge, som også er ramt af MCS.   

p.v.a

Ellen Margrethe Christensen / Thormod Kaae

          for nærmere oplysninger    

kontakt Ellen Margrethe Christensen på tlf. 66 14 61 76